Logo
Trang chủ CNTT
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Giám sát trường

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Giám sát trường

Để việc giám sát công bằng, minh bạch và công khai, quá trình đánh giá kịp thời, có hiệu quả cần phải có một phần mềm nhằm số hóa tất cả các tiêu chí đánh giá và công khai cho tất cả cán bộ giảng viên biết những vi phạm để kịp thời điều chỉnh. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn Th.s Trịnh Thị Thu - Trưởng BM Tin học - Trung tâm NNTHƯD đã thực hiện đề tài “Xây dựng phần mềm online quản lý hệ thống giám sát trong trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên” nhằm quản lý việc thực hiện nội quy, quy chế thông qua hệ thống giám sát của trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên và đã được đánh giá cao tại hội đồng khoa học cấp trường.

Xem thêm
Quyết định về việc ban hành quy trình sử dụng hệ thống giám sát

Quyết định về việc ban hành quy trình sử dụng hệ thống giám sát

Quyết định số 1119/QĐ-ĐHNL-NNTH ngày 4/11/2013 của Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành quy trình sử dụng hệ thống giám sát

Xem thêm