Logo
Trang chủ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Sách, giáo trình, TLTK

Thống kê sách giáo trình tài liệu tham khảo

01/06/2023 10:36 - Xem: 1896

GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Giáo trình

Trịnh Thị Thu, Nguyễn Ngọc Lan, Hứa Thị Toàn (2012), Giáo trình tin học đại cương, NXB Nông Nghiệp. Mã số: BCKH-CT.000974

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Thanh Mai (2017), Giáo trình Tin học đại cương, NXB ĐH Thái Nguyên. Mã số: GT.0000027141

2. Hồ Sĩ Đàm (1997), Tin học A, NXB Giáo Dục. Mã số: GTB.003072

3. Trần Đình Khang, Nguyễn Linh Giang, Đỗ Văn Uy, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Bá Lâm (2013), Bài tập Tin học đại cương, NXB Bách Khoa-Hà Nội. Mã số: GT.0000069630

4. Trần Đình Khang, Nguyễn Linh Giang, Đỗ Văn Uy, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Bá Lâm (2014), Tin học đại cương, NXB Bách Khoa-Hà Nội. Mã số: GT.0000026707

5. Trần Văn Thắng (2000), Tin học cho người mới bắt đầu, NXB Thống Kê. Mã số: DB.000984

GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN TIẾNG ANH

1. Bùi Thị Kiều Giang, Nguyễn Lan Hương. 2019. Bài giảng Tiếng Anh 1. Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

2. Nông Thị Hiền Hương, Phạm Thị Thu Trang, Văn Thị Quỳnh Hoa. 2019. Bài giảng Tiếng Anh 2. Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

3. Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Kiều Hạnh, Hà Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thương Huyền. 2019. Bài giảng Tiếng Anh 3. Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

4. Văn Thị Quỳnh Hoa, Vũ Kiều Hạnh, Nguyễn Lan Hương. 2020. Tài liệu hướng dẫn ôn tập tiếng Anh theo định dạng VSTEP bậc 3-5. Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa.

5. Bùi Thị Kiều Giang, Văn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Kiều Hạnh, Hà Minh Tuấn, Phạm Thị Thu Trang. 2020. Bài giảng Tiếng Anh 4. Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

6. Murphy, R., 2003. Basic Grammar in Use. Cambridge University Press.

7. Mark Hancock, 2010. English Pronunciation in Use. Cambridge University Press.

8. Cunningham, S., Moor, P. & Carr, J. C. 2005.  New Cutting Edge.  Pre-Intermediate – Students’ Book & Workbook. Longman ELT.

9. Lê Văn Lâm. 2016. Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh. Nhà Xuất Bản TP Hồ Chí Minh.

10. Justin Grosslight. 2018. Bứt phá từ vựng tiếng Anh học thuật với 1101+ từ vựng thiết yếu - 1101+ Essential words to succeed in English. Nhà xuất bản Phụ nữ.

11. Saddleback. 2002. Reading Comprehension Skills and Strategies-level 3. Educational Publishing.

12. John Bowden, 2011. Writing a report, 9th edit, Cambridge University Express.

13. Lauren Starkey. 2004. How to write  great essays. New York.

14. Antonia Clare, JJ Wilson, 2020. Speakout 2nd -Pre-intermediate, CEFR Level B1, Vietnam Edition. Pearson & Vietnam News Agency Publishing House.

QTV