Logo
Trang chủ GIỚI THIỆU

Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Ứng dụng

01/02/2021 16:47 - Xem: 1613
Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Ứng dụng, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

1. Tên đơn vị

Tên tiếng Việt: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng.

Tên tiếng Anh: Center for foreign languages and applied informatics.

2. Năm thành lập: 2009

3. Lịch sử phát triển

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng được thành lập theo quyết định số 414/QĐ-ĐHTN ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở sát nhập trung tâm Ngoại ngữ và Trung tâm Tin học ứng dụng. Cơ cấu tổ chức ban đầu bao gồm Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Tin học, Bộ phận liên kết đào tạo và Bộ phận quản lý phòng máy tính thực hành.

Năm 2012, Bộ phận công nghệ thông tin thuộc Phòng CNTT - Thư viện sát nhập về Trung tâm theo Quyết định số 237/QĐ-TCCB ngày 12 tháng 03 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Năm 2015, Bộ phận Thư viện thuộc phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác Quốc tế sát nhập về trung tâm theo Quyết định số 14/QĐ-TCCB ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Năm 2017, nhà trường rà soát, sắp xếp lại các Tổ chuyên môn trực thuộc Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thành 3 tổ: Tổ tiếng Anh, Tổ Tin học, Tổ Thư viện theo Quyết định số 1008/QĐ-TCCB ngày 14 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Đến nay Trung tâm có tổng số 25 cán bộ và giảng viên, trong đó:  01 PGS;  07 TS; 09 thạc sĩ (1 NCS); 8 KS và CN. Từ khi thành lập đến nay Trung tâm đã đạt được nhiều thành tựu trong trong đào tạo Tiếng Anh, Tin học cơ bản, phục vụ Thư viện, quản lý sử dụng hạ tầng CNTT-Thư viện và triển khai ứng dụng CNTT trong toàn trường. Trung tâm là đơn vị luôn đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc hàng năm, đạt giải Nhì, giải Ba thi đua khối trong trường.

Lãnh đạo trung tâm qua các thời kỳ:

Giám đốc trung tâm

1. Trung tâm Ngoại ngữ:

- GS.TS. Đặng Kim Vui (2005-2009)

2. Trung tâm Tin học ứng dụng:

- PGS.TS. Trần Văn Điền (2005-2006)

- TS. Lê Sĩ Lợi (2006-2009)

3. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng

- TS. Trương Hữu Dũng (2009-2011)

- PGS.TS. Đàm Xuân Vận (2011-12/2019)

- PGS.TS. Trần Quốc Hưng (12/2019 đến nay)

Phó giám đốc trung tâm

1. Trung tâm Ngoại ngữ:

- PGS.TS. Nguyễn Duy Hoan (2005-2007)

- TS. Trương Hữu Dũng (2005-2009)

2. Trung tâm Tin học ứng dụng:

- TS. Nguyễn Đức Hùng (2005-2006)

- Ths. Nguyễn Văn Hiểu (2006-2008)

- Ths. Nguyễn Hải Bằng (2008-2009)

3. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng

- PGS.TS. Đàm Xuân Vận (2009-2011)

- Ths. Nguyễn Văn Hiểu (2010- 2015)

- TS. Nguyễn Thị Hằng (2015-2016)

- Ths. Nguyễn Hải Bằng (2012 đến T4/2020)

- TS. Nguyễn Đăng Cường (T5/2021 - nay)

4. Cơ cấu tổ chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT di động 

Email

 

I

Ban Giám đốc

 

 

 

1

1

Trần Quốc Hưng

Giám đốc

0912.450.173

 tranquochung@tuaf.edu.vn

2

2

Nguyễn Đăng Cường

Phó Giám đốc

0392.949.545

nguyendangcuong@tuaf.edu.vn

 

II

Tổ Tin học

 

 

 

3

1

 Hứa Thị Toàn

Tổ trưởng/ PCT CĐ

0984.041.052

 huathitoan@tuaf.edu.vn

4

2

 Nguyễn Ngọc Lan

Giảng viên

0987.025.715

 nguyenngoclan@tuaf.edu.vn

5

3

Đinh Thi Thanh Uyên

Giảng viên/ Khảo thí TT

0966.362.227

dinhthithanhuyen@tuaf.edu.vn

6

4

Nguyễn Trần Quang

CNTT

0989.090.008

admin@tuaf.edu.vn

7

5

Quản Thị Vui

HĐ CNTT

0975.728.778

quanthivui@tuaf.edu.vn

8

6

Vi Sỹ Luân

HĐ CNTT

0978.749.497

visyluan@tuaf.edu.vn 

9

7

Mai Thị Huệ

HĐ CNTT

0978.590.777

maithihue@tuaf.edu.vn

10

8

Hoàng Nguyễn Trung

HĐ CNTT

0167 239 272

hoangnguyentrung@tuaf.edu.vn

 

III

Tổ tiếng Anh 

 

 

 

11

1

Văn Thị Quỳnh Hoa

Tổ trưởng

0982.068.949

vanthiquynhhoa@tuaf.edu.vn

12

2

Bùi Thị Kiều Giang

Tổ phó

0983.368.666

buithikieugiang@tuaf.edu.vn

13

3

Nguyễn Lan Hương

GV, Giáo vụ TT

01686.323.307

nguyenlanhuong@tuaf.edu.vn

14

4

Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng viên

0988.111.009

nguyenthithuhuongnn@tuaf.edu.vn

15

5

Vũ Kiều Hạnh

Giảng viên, CTCĐ

0982.935.685

vukieuhanh@tuaf.edu.vn

16

6

Hà Minh Tuấn

GVHĐ

0904 203 929

haminhtuannn@tuaf.edu.vn

17

7

Phạm Thi ThuTrang

Giảng viên

0168.997.5847

phamthithutrangnn@tuaf.edu.vn

18

8

Nông Thị Hiền Hương

Giảng viên

0984.888.345

nongthihienhuong@tuaf.edu.vn

 

IV

Tổ thư viện

 

 

 

19

1

Nguyễn Hải Bằng 

Tổ trưởng TV

0989.739.239

haibang@tuaf.edu.vn

20

2

Âu Thị Hà

Thư viện viên

0988 826 938

authiha@tuaf.edu.vn

21

3

Lê Thị Phi Nga

Thư viện viên/ UV BCH CĐ

0976 265 368

lethiphinga@tuaf.edu.vn

22

4

Hoàng Thị Hương

Chuyên viên

0986050483

hoangthihuong@tuaf.edu.vn

23

5

Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

01652281682

nguyenthiphuong@tuaf.edu.vn

24

6

Nguyễn Hà Phú

HĐ CNTT

0975.900.611

nguyenhaphu@tuaf.edu.vn

25

7

Nguyễn Minh Nguyệt

Nhân viên

0979.845.844

nguyenminhnguyet@tuaf.edu.vn

5. ​Chức năng nhiệm vụ:

  • Đào tạo tiếng Anh, tin học  cho sinh viên bậc Đại học và Sau Đai học. Đáp ứng chẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học cho sinh viên. Hỗ trợ, tư vấn phát triển các chương trình ngoại ngữ của trường. Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật về CNTT trong các lĩnh vực: Nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường....
  • Quản lý, sử dụng hạ tầng CNTT: (hệ thống mạng, máy chủ, các phòng thực hành tin học, thực hành tiếng, máy tính, các thiết bị ngoại vi...). Quản trị Website và các phần mềm (IU, Thư viện điện tử, Testonline, quản lý tài sản, văn bản, tên miền @tuaf.edu.vn…). Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển CNTT cho trường.
  • Quản lý, sử dụng hạ tầng thư viện: hệ thống tài liệu, giáo trình, sách báo và tài liệu điện tử phục vụ bạn đọc. Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển thông tin thư viện cho trường.

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý, đào tạo và NCKH
  • Nghiên cứu xây dựng các chương trình dạy và học tiếng Anh, bao gồm cả các chương trình tiếng Anh chất lượng cao

7. Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Email: trungtamnnthud@tuaf.edu.vn