Logo
Trang chủ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Bài báo, tạp chí

Danh mục bài báo - tạp chí

12/04/2023 14:09 - Xem: 1923

DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC TỔ TIN HỌC

 

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Tên bài báo

Tác giả chính

Tác giả tham gia

Tên tạp chí

Chỉ số IF

Thời gian đăng tải

I. Năm 2015, 2016, 2017, 2018

1

Hứa Thị Toàn

ThS

Công nghệ sàng lọc ảo, docking protein và một số ứng dụng tiêu biểu

Hứa Thị Toàn

Trương Đức Cường, Nguyễn Thị Thủy

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - ĐH THÁI NGUYÊN

ISSN 1859-2171

09/2017

2

Hứa Thị Toàn

ThS

Phần mềm trực tuyến đánh giá hiện trạng sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái nguyên.

Hứa Thị Toàn

Nguyễn Sơn Hải

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - ĐH THÁI NGUYÊN

ISSN 1859-2171

09/2017

3

Đinh Thị Thanh Uyên

ThS

Mô hình Markov trong phân tích độ tin cậy của hệ thống máy chủ tên miền DNS ANYCAST, hội thảo FAIR Đà Nẵng

Nguyễn Anh Chuyên

Đinh Thị Thanh Uyên, Lê Khánh Dương

Hội thảo FAIR Đà Nẵng 

 

08/2017

4

Đinh Thị Thanh Uyên

ThS

Mô hình MARKOV trong phân tích độ tin cậy của hệ thống với phần tử phục hồi có độ ưu tiên

Nguyễn Anh Chuyên

Đinh Thị Thanh Uyên

hội thảo FAIR Hà Nội

 

08/2018

5

   

Improving the 3D model classification based on selecting proper features

Nông Thị Hoa

Đinh Thị Thanh Uyên, Nguyễn Văn Tảo

NICS 2018

 

11/2018

II. Năm 2019

1

Hứa Thị Toàn

ThS

Phần mềm hỗ trợ công tác quản lí sinh viên tại trường ĐH Nông Lâm - Đh Thái Nguyên

Hứa Thị Toàn

Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Trần Quang

Trương Đức Cường

Tạp chí Thiết bị giáo dục  

ISSN 1859-0810

10/2019

2

Hứa Thị Toàn

ThS

Định vị trong nhà. Xu hướng nghiên cứu kết hợp một số công nghệ khác tại Đại học Thái Nguyên

Hứa Thị Toàn

 

Tạp chí Thiết bị giáo dục- số 204 kỳ 1

ISSN 1859-0810

11/2019

III. Năm 2020

1

Hứa Thị Toàn

ThS

Dạy học môn tin học đại cương theo định hướng ứng dụng cho sinh viên trường ĐH Nông Lâm – DHTN

Hứa Thị Toàn

 

Tạp chí Dạy và học ngày nay  

 ISSN: 1859-2694

06/2020

2

Nguyễn Ngọc Lan

ThS

Định hướng thiết kế giờ giảng lý thuyết học phần Tin học đại cương theo phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập Tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Lan

Hứa Thị Toàn, Hoàng Thanh Nga

Tạp chí Dạy và học ngày nay  

 ISSN: 1859-2694

06/2020

IV. Năm 2021

1

Hứa Thị Toàn

ThS

Sử dụng tình huống thực tiễn trong dạy học môn tin học đại cương nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Hứa Thị Toàn

Trương Đức Cường

Tạp chí Quản lí giáo dục

 ISSN: 1859-2910

04/2021

2

Nguyễn Ngọc Lan

ThS

, - "Giải pháp nâng cao năng lực tự học môn Tin học đại cương cho sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên", tạp chí Thiết bị Giáo Dục - số đặc biệt, 5/2021

Nguyễn Ngọc Lan

Hoàng Thị Thanh Nga

Tạp chí Thiết bị giáo dục  

ISSN 1859-0810

05/2021

3

Đinh Thị Thanh Uyên

ThS

Giám sát hệ thống mạng sử dụng công cụ Nagios

Đinh Thị Thanh Uyên

 

Tạp chí Thiết bị giáo dục  

ISSN 1859-0810

03/2021

4

Hứa Thị Toàn

ThS

Current status of the job competencies of students at the University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University

Hứa Thị Toàn

PGS.TS Trịnh Thanh Hải

Proceedings of the 2nd international conference on innovation in learning instruction and teacher education – ILITE 2

 

11/2021

V. NĂM 2022

1

Nguyễn Ngọc Lan

ThS

Vận dụng dạy học hợp tác vào giảng dạy trực tuyến học phần Tin học đại cương cho sinh viên trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Lan

ThS. Hoàng Thanh Nga

Tạp chí Thiết bị Giáo dục - số đặc biệt

 

05/2022

2

Hứa Thị Toàn

ThS

Developing human resources of northern midland and mountainous areas in the digitalization trend of Vietnam agriculture

Hứa Thị Toàn

PGS.TS Trần Quốc Hưng

International Journal Of Advance Research And Innovative Ideas In Education.

e-ISSN: 2395-4396, Volume 8 Issue 4

 

08/2022

3

Hứa Thị Toàn

ThS

The status of it application competence of students of Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Hứa Thị Toàn

 

International Journal Of Advance Research And Innovative Ideas In Education.

 e-ISSN: 2395-4396, Volume 8 Issue 6

 

12/2022

4

Hứa Thị Toàn

ThS

The effects of digital technology on training information technology for agricultural engineers at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Hứa Thị Toàn

PGS.TS Trịnh Thanh Hải

1st International Conference on Innovation in Higher Education in Dynamic Asia (1st IHEDA): INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN DYNAMIC ASIA

 

12/2022


 

 

THỐNG KÊ BÀI BÁO - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ TIẾNG ANH

DOWNLOAD BÀI BÁO, ĐỀ TÀI TỔ TIẾNG ANH TỪ NĂM 2017-2023 TẠI ĐÂY

Năm học

Số bài báo

Số đề tài NCKH

Sách/giáo trình

Trong nước

Quốc tế

Cấp cơ sở

Cấp đại học

2015-2016

3

       

2016-2017

6

       

2017-2018

5

3

     

2018-2019

17

1

4

   

2019-2020

10

2

   

1

2020-2021

7

4

2

1

 

QTV