Logo
Tin tức & Sự kiện

Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú năm 2024

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Đảng bộ về công tác phát triển Đảng viên. Sáng ngày 31/01/2024 Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng, thuộc Đảng bộ trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Phạm Thị Thu Trang.

Các phần mềm ứng dụng Trường Đại học Nông Lâm

Danh mục link các phần mềm ứng dụng trong trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Giới thiệu thư viện đại học nông lâm Thái Nguyên

Thư viện trường Đại học Nông Lâm được thành lập ngay từ những năm đầu khi thành lập nhà trường. Đến nay Thư viện trường đã có một bề dày hơn 50 năm, hình thành, xây dựng và phát triển, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tham khảo của giảng viên, học viên, sinh viên toàn trường và các cá nhân có nhu cầu.