Logo
Tin tức & Sự kiện

Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú năm 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Đảng bộ về công tác phát triển Đảng viên. Sáng ngày 8/6/2021 Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng, thuộc Đảng bộ trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Lê Thị Phi Nga.

Thông báo