Logo
Trang chủ ĐÀO TẠO Mô tả học phần

Mô tả học phần Tin học đại cương

05/01/2021 16:19 - Xem: 474

* TỪ NĂM 2016 - 2018

Tin học đại cương là môn học nhằm trang bị cho sinh viên những năng lực cần thiết về Tin học cũng như máy vi tính, cụ thể:

Về mặt kiến thức:

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên hệ điều hành Windows và một số chương trình ứng dụng;  biết cách quản lý và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả.

- Sử dụng thành thạo Microsoft Word để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn,...

- Sử dụng được Microsofft Excel để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm tính toán trong excel từ cơ bản đến tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết.

- Sử dụng  được Microsoft Powerpoint để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả.

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận tài liệu.

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác.

Về mặt  kỹ năng:

- Kỹ năng sử dụng máy vi tính

- Kỹ năng sử dụng Internet và các ứng dụng tin học văn phòng như Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Powerpoint trong công tác soạn thảo và tính toán dữ liệu, xử lý các bài toán thống kê, kế toán, ...

Về mặt thái độ:

- Thể hiện sự yêu thích, đam mê tìm hiểu những vấn đề liên quan đến máy tính và ứng dụng vào quá trình học các môn học khác

- Kính trọng, yêu quý, noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy môn học.

- Thấy được vai trò của môn học với thực tế học tập, thực tế cuộc sống nói chung và cuộc sống nghề nghiệp nói riêng.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo chuẩn thông tư 03/BTTTT

* NĂM 2018 - 2020

Tin học đại cương là môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính và Internet; các kĩ năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng, tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet để phục vụ học tập và nghiên cứu; sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng để xây dựng các bài báo cáo và thuyết trình.

Sau khi học xong môn học, sinh viên đạt chuẩn kĩ năng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao theo thông tư 03/2014 của Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông.

* NĂM 2021

Tin học đại cương là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính và Internet; sử dụng được máy tính, các phần mềm tiện ích, các ứng dụng đồ họa, các phần mềm văn phòng; tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet để phục vụ học tập và nghiên cứu.