Logo
Trang chủ ĐÀO TẠO Mô tả học phần

Mô tả học phần Tiếng Anh cơ bản

01/03/2021 08:30 - Xem: 393

 

* TỪ NĂM 2015 - 2018

Học phần Tiếng Anh cơ bản nhằm cung cấp cho sinh viên các ngành của trường Đại học Nông Lâm:

- Kiến thức:

+ Nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Ngữ pháp, Ngữ âm và Từ vựng.

+ Củng cố những hiện tượng cơ bản về Ngữ pháp, Ngữ âm và Từ vựng đã nêu làm cơ sở thực hành trong giao tiếp.

+ Hình thành bước đầu các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ như Nghe, Nói, Đọc, Viết trên cơ sở nắm chắc lý thuyết và thực hành thành thạo.

+ Nắm được những khái niệm cơ bản về quan hệ liên môn giữa Ngôn ngữ, Văn hoá và hành động lời nói.

- Kĩ năng:

+ Đọc lướt nắm ý chính; đọc hiểu tìm một số thông tin chi tiết, đoán nghĩa từ trong ngữ cảnh.

+ Nghe nắm ý chính, nghe phát hiện 1 số thông tin chi tiết, nghe đoán từ.

+ Khả năng thực hiện những cuộc hội thoại đơn giản và các mẫu câu đơn giản để truyền đạt thông tin, phản hồi với các thông tin do người khác đưa ra trong phạm vi chương trình.

+ Kĩ năng viết câu có nội dung nằm trong phạm vi những chủ đề đã học trong chương trình.

- Thái độ:

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học.

- Thể hiện sự yêu thích, đam mê tìm hiểu những vấn đề liên quan đến môn học. Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ pháp, đọc thêm các tài liệu trên mạng internet …

- Phát huy tối đa khả năng sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng như ở nhà. Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp.

- Chia sẻ thông tin với bạn bè và giáo viên. Chủ động đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình.

- Có sự tự tin và ý thức tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử. Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các giảng viên đang giảng dạy môn học.

* NĂM 2018 - 2020

- Học phần Tiếng Anh cơ bản là môn học bắt buộc dành cho sinh viên các ngành của trường Đại học Nông Lâm. Môn học trang bị cho sinh viên năng lực tiếng Anh đáp ứng năng lực bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (theo quy định của Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT). Học phần cung cấp cho sinh viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung vào các chủ đề hàng ngày và trang bị cho sinh viên một số chủ điểm ngữ pháp cơ bản và luyện tập các kỹ năng tiếng Anh (Nghe-Nói-Đọc-Viết).

* NĂM 2021

- Học phần tiếng Anh cơ bản cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp và từ vựng, thực hành 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc,Viết, đáp ứng được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT cho sinh viên các ngành của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

- Học phần Tiếng Anh học thuật trang bị cho sinh viên các ngành của trường Đại học Nông Lâm kiến thức tiếng Anh học thuật nhằm giúp cho sinh viên có được những kỹ năng cần thiết để có thể học tập và làm việc bằng tiếng Anh, có khả năng đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh, nghe hiểu được các cuộc phỏng vấn, báo cáo và bài giảng bằng tiếng Anh, trình bày được ý tưởng cá nhân và viết các bài luận trong môi trường học thuật. Học phần này còn cung cấp cho sinh viên một lượng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhất định phù hợp với từng ngành học.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN