Logo
Trang chủ ĐÀO TẠO Mô tả học phần

Mô tả học phần các môn chuyên ngành

04/01/2021 16:38 - Xem: 294

HỌC PHẦN CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH NĂM 2020-2021

1. Môn an toàn và bảo mật hệ thống thông tin

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến vấn đề về an toàn bảo mật các ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng web. Cụ thể là các kiến thức về các phương pháp mã hóa trong mã hóa đối xứng và mã hóa bất đối xứng, chữ kí điện tử, kiến thức cơ bản về cơ chế, mô hình và kỹ thuật giữ bí mật, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu.

2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Môn học trang bị cho người học những kiến thức về thuật toán và cấu trúc dữ liệu cơ bản; vai trò của cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong cuộc sống, phương thức đánh giá các cấu trúc và giải thuật; nắm bắt và xử lí được các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp, xử lý xâu kí tự và các cấu trúc dữ liệu tương ứng.

3. Thiết kế web

Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Internet, thiết kế web, xây dựng website tĩnh với cấu trúc đơn giản, thân thiện, đầy đủ chức năng cơ bản sử dụng các công cụ HTML, Dreamweaver, JavaScript. 

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin; Các hướng tiếp cận và phương pháp phân tích hệ thống;  ứng dụng khả năng phân tích và thiết kế hệ thống thông tin để phân tích và thiết kế được các hệ thống thông tin trong thực tế.

4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Môn học trang bị cho người học những kiến thức về chức năng và các thành phần của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu; cấu trúc tổ chức lưu trữ và các phương thức truy xuất dữ liệu trong hệ quản trị SQL SERVER; Sử dụng thành thạo hệ quản trị SQL SERVER, biết phân quyền và bảo mật người dùng.

5. Mạng máy tính

Môn học trang bị cho người học những kiến thức về mạng máy tính như: mô hình tham chiếu các hệ thống mở OSI, mô hình TCP/IP, các kỹ thuật trong mạng LANs, WANs, mạng Internet và các dịch vụ trên Internet; các kỹ thuật mạng trong LAN, xây dựng mạng LAN; các kỹ thuật định tuyến và chọn đường trong kết nối liên mạng; an toàn và bảo mật mạng, quản trị mạng

6. Quản lí dự án công nghệ thông tin

Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý dự án cntt, cách xác định một dự án, tiến trình lập kế hoạch, quản lý rủi ro và điều hành một dự án cntt. Sau khi học xong môn học sinh viên có khả năng tham gia vào các dự án CNTT.

7. Lập trình web

Môn học trang bị cho người học những kiến thức căn bản về cách thức hoạt động của một ứng dụng web và cách thức xây dựng các ứng dụng web động ở phía server. Vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ lập trình web động là PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để thiết kế và xây dựng ứng dụng website đơn giản.

8. Lập trình cơ bản

Lập trình cơ bản là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình có cấu trúc thông qua ngôn ngữ lập trình C. Nắm được ngôn ngữ C là cơ sở để phát triển các ứng dụng. Nội dung chính môn học sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về giải thuật, cách biểu diễn các giải thuật để giải quyết vấn đề. Sử dụng các cấu trúc điều khiển trong lập trình cấu trúc như if – else, switch – case, for, while, do - while, biết cách khai báo và sử dụng các hàm trong C và một số cấu trúc dữ liệu khác trong C.

9. Rèn nghề 2: Thiết kế website 

Môn học cung cấp cho sinh viên các bước cụ thể từ phân tích, thiết kế, xây dựng website dựa trên các yêu cầu cụ thể trong lĩnh vực nông lâm nghiệp sử dụng các công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm hướng đối tượng như các case sử dụng, sơ đồ lớp, sơ đồ tương tác, sơ đồ chức năng, sơ đồ trạng thái, sơ đồ hoạt động, giao diện, và chương trình, từ đó thiết kế được website với các chức năng đúng theo yêu cầu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN