Logo
Trang chủ CHUẨN ĐẦU RA NNTH Kết quả thi

Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ Tin học và công nhận Đạt chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế, Tin học quốc tế & ƯD CNTT CB

18/06/2024 10:00 - Xem: 2960
Đợt thi Quyết định Công nhận kết quả thi Công nhận Đạt chứng chỉ
Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Chuẩn đầu ra Tin học Ngoại ngữ quốc tế Tin học quốc tế & ƯD CNTT CB
Tháng 12/2024

Tháng 9/2024

Tháng 6/2024

Tháng 3/2024

Tháng 12/2023

Tháng 9/2023

Tháng 6/2023

Tháng 3/2023

Tháng 12/2022

Tháng 8/2022

Tháng 6/2022

Tháng 3/2022

Bổ sung Quý I/2022

Bổ sung Quý I/2022

Tháng 12/2021

Tháng 9/2021

Tháng 7/2021

Tháng 4/2021

 

QUYẾT ĐỊNH MIỄN CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ TIN HỌC

Khóa Quyết định công nhận miễn chuẩn đầu ra
51 Tải Quyết định công nhận miễn chuẩn đầu ra ngoại ngữ và CNTT tại đây
52 Tải Quyết định công nhận miễn chuẩn đầu ra ngoại ngữ và CNTT tại đây