Logo
Trang chủ CHUẨN ĐẦU RA NNTH Kết quả thi

Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ Tin học và công nhận Đạt chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế, Tin học quốc tế & ƯD CNTT CB

10/05/2022 17:11 - Xem: 841
Đợt thi Quyết định Công nhận kết quả thi Công nhận Đạt chứng chỉ
Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Chuẩn đầu ra Tin học Ngoại ngữ quốc tế Tin học quốc tế & ƯD CNTT CB
Tháng 3/2023

   
Tháng 12/2022

Tháng 8/2022

Tháng 6/2022

Tháng 3/2022

Tháng 12/2021

Tháng 9/2021

Tháng 7/2021

Tháng 4/2021

 

QUYẾT ĐỊNH MIỄN CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ TIN HỌC

Khóa Quyết định công nhận miễn chuẩn đầu ra
51 Tải Quyết định công nhận miễn chuẩn đầu ra ngoại ngữ và CNTT tại đây